Category: Life Marathi Quotes


Nāta Tē Tikatē Jyāta Sabda Kamī Aṇi

नात ते टिकते ज्यात, शब्द कमी आणि समज जास्त, तक्रार कमी आणि प्रेम जास्त, अपेक्षा कमी आणि विश्वासा जास्त असतो.

Jīvanāta Aḍacaṇī Tyālāca Yētāta Jī Vyaktī

जीवनात अडचणी त्यालाच येतात, जी व्यक्ती नेहमी जवाबदारी उचलायला तयार असते आणि जवाबदारी घेणारे कधी हारत नाहीत ते जिंकतात किंवा शिकतात….