Tag: heart-touching-marathi-lines


Jara Lōka Kāya Mhaṇatīla Yācā Vicāra

“जर लोक काय म्हणतील याचा विचार करून उद्योगात उतरत नसाल, तक एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुमचा घरखर्च भागवायला लोक येत माहि नाहीत.”