Jyālā Jē Bōlāyaca Ahē Tē Bōludyā

मराठी सुविचार संग्रह, मराठी सुविचार फोटो, सुविचार मराठी सुविचार, मराठी सुविचार शिक्षण, मराठी सुविचार, मराठी सुविचार मैत्री

ज्याला जे बोलायच आहे ते
बोलुद्या आपलं काय जातंय वेळेचीच तर
गोष्ट आहे वेळ सर्वाची येते..