Zuban se nikli har baat..

Zuban se nikli har baat badal dete hai,
Kaman se nikala har teer badal dete hai,
Tujse to mere halat nahi badle gaye,
Warna badlne wale to taqder badal dete hai..!