या जगात दोन वैक्ती कधीच

दोस्ती शायरी मराठी, मराठी शायरी

या जगात दोन वैक्ती कधीच
सुधरू शकतं नाहीत एक तर मी
आहेच आणि दुसरी मांझी मैत्रीण!