Woh ishq bhi kya ghajab raha hoga

Woh ishq bhi kya ghajab raha hoga,
Woh ishq bhi kya ghajab raha hoga,
Heer jis mein Azaadi thi,
Aur ranjha jis mein Bhagat raha hoga.