WAQT Ka Pata Nahi Chalta

LoveSove.com

* WAQT *

Ka Pata Nahi Chalta

*APNO*

Ke Sath

Par

*APNO*

Ka Pata

ChaL Jata Hai-

*WAQT* Ke Sath…