Waqt baha k le jata hai

Waqt baha k le jata hai naam-o-nishaan magar,

Koi hum main reh jata hai aur kisi main hum.

Good Night!