Vijeta se kabhi nahi pucha jayega ki

Vijeta se kabhi nahi pucha jayega ki, , new thought in hindi lovesove

विजेता से कभी नहीं पूछा जायेगा कि क्या उसने सच कहा था।