Tulā Mī Kadhīca Kōṇāsōbata Share Karū

Images for love marathi quotes, Marathi Love status, Love Marathi Sms Love

तुला मी कधीच कोणासोबत share करू शकत नाही
कारण तू फकत माझ्यासाठी आहे दुसन्या कोठासाठी नाही..