Thokar khaya hua dil hai sahab

Thokar khaya hua dil hai sahab, , pain shayari lovesove

ठोकर खाया हुआ दिल है साहब!
भीड़ से ज्यादा तन्हाई अच्छी लगती है !!