Tag: funny-birthday-wishes-in-marathi-for-best-friend


मैत्री केली तर जात पाहू नका

मैत्री केली तर जात पाहू नका. आणि मदत केली तर ती बोलून दाखवू नका. कारण पेप्सी चा सील आणि दोस्ताचा दिल एकदा तोडला…. की विषय संपला..! फक्त जिवलग मित्रांसाठी!

जिथे बोलण्यासाठी ‘शब्दाची’ गरज नसते

जिथे बोलण्यासाठी ‘शब्दाची’ गरज नसते…., आनंद दाखवायला ‘हास्याची’ गरज नसते…., दु:ख दाखवायला ‘आसवांची’ गरज नसते…., न बोलताज ज्यामध्ये सारे समजते…. ति म्हणजे ‘मैत्री’