Tag: dosti-marathi-whatsapp-status


फ्रेंडशिप मैत्री शायरी मराठी, Best Friendship Marathi Facebook Status

Best Friendship Marathi Facebook Status आयुष्य नावाची Screen जेव्हा Low बॅटरी दाखवते आणि, नातेवाईक नावाचा Charger मिळत नाही, तेव्हां powerbank बनूंन जे तुम्हांला वाचवतात ते म्हणजे. मित्र!! See Also: Marathi Friendship Status Best Friend Quotes …

जिथे बोलण्यासाठी ‘शब्दाची’ गरज नसते

जिथे बोलण्यासाठी ‘शब्दाची’ गरज नसते…., आनंद दाखवायला ‘हास्याची’ गरज नसते…., दु:ख दाखवायला ‘आसवांची’ गरज नसते…., न बोलताज ज्यामध्ये सारे समजते…. ति म्हणजे ‘मैत्री’