Suno kayal rakha karo apna tum jaisa

Love Wallpaper Quotes, In Love Wallpapers With Quotes, Love Wallpapers Hd, Love Wallpaper Images,

Suno kayal rakha karo apna tum jaisa aur koi nahi mere paas.