“SUBAH” ki

“SUBAH” ki
“KIRAN” boli
Uth dekh kya
“NAZAARA”Hai
Mene kaha
“RUK” Pehle
“SMS” Karlu us
“DOST” Ko jo subah se bhi
“PYARA” HAI.
“GOOD MORNING…”