Category: Love Marathi Status


Baran̄ca Antara Vāḍhalanya Apalyāta

बरंच अंतर वाढलंय आपल्यात. . दुरावा मनाला टोचायला लागलाय प्रेम नाही असं नाही पण तरीही माझ्यातलाच कमीपणा जाणवायला लागलाय..