Category: Marathi Friendship Shayari


परिचयातुन जुळते ती मैत्री

परिचयातुन जुळते ती मैत्री, विश्वासाने जपते ती मैत्री, सुखात साथ मांगते ती मैत्री, आणि दु:खात साथ देते ती मैत्री, चुकावर रागवते ती मैत्री, यशावर सुखावते ती मैत्री, पापण्यातील अश्रुंना गोठवते ती मैत्री, डोळ्यातील लटके भाव …

एक आस एक विसावा

एक आस एक विसावा, तुझा चेहरा रोज दिसावा, तुझी आठवण ना यावी तो दिवस नसाबा, ह्रदयाच्या प्रत्येक कोपर्न्यात तुझासारखा मित्र आसावा!