Category: Marathi Friendship Shayari

Prasna panyaca nahi tahanaca ahe

प्रश्न पाण्याचा नाही तहानचा आहे, प्रश्न मरणाचा नाही श्वासाचा आहे, मित्र तर जगात भरपूर आहेत, पण प्रश्न मैत्रीचा नाही विश्वासाचा आहे.