sadness of a student

sadness of a student
Bada mushkil hai School ki
Teacher se pyar karna
.
.
.
.
.
Love letter beja tha home work
samaj ke check kar dia