Paisa aur majak sahi samay aur

Paisa aur majak sahi samay aur, , paisa aur rishte shayari lovesove

Paisa aur majak sahi samay aur sahi jagah udana chahiye