Manjile bhi Ziddi hain raste bhi Ziddi hain

Manjile bhi Ziddi hain raste bhi Ziddi hain, , quote

Manjile bhi Ziddi hain, raste bhi Ziddi hain,
dekhte hain kal kya hoga, hauslein bhi to jiddi hain.