Khwahish 😇 Hai Kisi Aise Ko Paane Ki

Khwahish 😇 Hai Kisi Aise Ko Paane Ki

Jo Chahe Mujhe Apni Jaan Se 🤓 Bhi Zyada

Jiski Baho Mein Aksar Mai Saara Jahan Bhul Jaun � 😏 🙂 😏 �