Kayi baar dukh salaah nahi sahara mangta hai

Kayi baar dukh salaah nahi sahara mangta hai, , quote

कई बार दुःख सलाह नहीं सहारा मांगता है।।।