Kar bharosa Radhe naam ka dhokha kabhi na khayega

Kar bharosa Radhe naam ka dhokha kabhi na khayega, , radha krishna images with status lovesove

Kar bharosa Radhe naam ka dhokha kabhi na khayega, Har mauke par
Krishna tere ghar sabse pehle aayega!