Jo � Ladkiya Ghanto Chat Karne Ke Baad Jaate Jaate ..

Jo � Ladkiya Ghanto Chat Karne Ke Baad Jaate Jaate ..

Bye Bhaiya Bolkar Jaati Hai..

Unke Liye Bhi Narak Me

Alag Se Khaulte Tel

Ke Kadai Ka Bandobast Hai ..