Jīvanāta Caḍha’Utāra Hai Yēta Asātāta Nēhamī

the great marathi quotes, self quotes in marathi

जीवनात चढउतार है येत असातात. नेहमी हसत राहा,
आणि असा हसत काय कामाचा जो हसत नाही.