Jīvana Hē Asaca Asata Tē Apala

cool marathi status message, whatsapp status in marathi life

जीवन हे असच असत ते आपल
असल तरी इतरांसाठी जगावत लागतं…