Jhukta nahi ye paisa insaan jhukta hai

Jhukta nahi ye paisa insaan jhukta hai, , paisa status lovesove

Jhukta nahi ye paisa insaan jhukta hai, Insaan nahi uska imaan biktaa hai.