Jab tum sath the toh gham bhi

Jab tum sath the toh gham bhi, , alone boy sitting sunrise

Jab tum sath the toh gham bhi has ke seh lete the hum,
Ab jo nhi ho sath toh khushiyan bhi sahi nhi jaa rahi hain.