Ekhadya halla karanarya satrubaddala kalaji karanyapeksa

Ekhadya halla karanarya satrubaddala kalaji karanyapeksa, , marathi friendship shayari two lines lovesove

एखाद्या हल्ला करणार्या शत्रूबद्दल काळजी करण्यापेक्षा, एखाद्या
स्तुती करणार्या मित्राबद्दल सावधानता बाळगणे इष्ट होय