एक आस एक विसावा

friends shayari in marathi, marathi friendship shayari

एक आस एक विसावा,
तुझा चेहरा रोज दिसावा,
तुझी आठवण ना यावी तो दिवस नसाबा,
ह्रदयाच्या प्रत्येक कोपर्न्यात तुझासारखा
मित्र आसावा!