Chand Nazar Aya?

Chand Nazar Aya?
( ‘:’ )Nai?
(“)(“)
Edhar Dekho!
(‘: ‘ )
(“)(“)
Nai?
Udhar?
( ‘:’)
(“)(“)
Nai?
( ‘:’ )
(“)(“).chalo Theek Hai,me Ghar Pe Hon Aa Ke Dekhlo.:) 😛