Tumhī Kitīhī Huśāra Asāla Paṇa Jara Tumhālā

नविन मराठी सुविचार, मराठी सुविचार संग्रह, मराठी सुविचार फोटो

“तुम्ही कितीही हुशार असाल पण
जर तुम्हाला माणसांथी कसं वागायच
ते माहिती नसेल तर तुमच्या
हुशारीचा काहीच उपयोग नाही”…