Prēmācyā Caukāta Kitī Paṇa Phirā Paṇa

प्रेमाच्या चौकात किती पण फिरा पण….
मित्राच्या कट्टयावर येणारी मज्जा वेगळीच असते….