Mitra Mhaṇajē Tumacyā Barōbara Asaṇārī

मित्र म्हणजे तुमच्या बरोबर असणारी सर्वात प्रेमळ व्यक्ती…