Māṇūsa Janmālā Yētō Tēvhā Tyālā

famous marathi quotes, best marathi quotes, marathi status on life sms

माणूस जन्माला येतो तेव्हा त्याला
नाव नसंत फक्त श्वासा असतो मरतो
तेव्हा फक्त नाव श्वासा नसतो,
यांच्यामधील अंतर म्हणजे ‘आयुष्य’