Kāṭayānvara Cālūna Dr̥sayāsāṭhī Racalēlī

marathi friendship status, happy friendship day, Best Happy Friendship Wishes, Quotes Wallpapers In Marathi, friendship-marathi-card-lovesove-02
काटयांवर चालून दृसयासाठी रचलेली फुलाची रास म्हणजे मैञी.
तिखट लागल्यावर घेतलेला पहिला गोङ घास म्हणजे मैञी.
एकटे असल्यावर झालेला खरा खूरा भास म्हणजे मैञी.
मरताना घेतलेला शेवटचा श्वास म्हणजे मैञी.