Kaṣṭa Aṇi Mēhanata Evaḍhyā Sāntapaṇē Karāyacī

प्रेरणादायक संदेश, प्रेरणादायक शेर, सर्वश्रेष्ठ सुविचार

कष्ट आणि मेहनत एवढ्या शांतपणे करायची
की आवाज फक्त यशाचाच घुमला पाहिजे..