Jara Lōka Kāya Mhaṇatīla Yācā Vicāra

Best marathi suvichar images pics, quotes good thoughts in marathi

“जर लोक काय म्हणतील
याचा विचार करून उद्योगात उतरत नसाल,
तक एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुमचा
घरखर्च भागवायला लोक येत माहि नाहीत.”