Jagāta Ghāṛasa Kēlyāśivāya Kuṇālāca

सुविचार मराठी सुविचार, मराठी सुविचार शिक्षण, मराठी सुविचार, मराठी सुविचार मैत्री

जगात घाड़स केल्याशिवाय कुणालाच
यश मिळत नाही..! कारण..,
जयाच्यात हिम्मत त्यालाच किस्मत..!!