Ṭēkaṛī Un̄ca Ahē Asē Mhaṇuna Ghābarū Nakā

the great marathi quotes, inspirational quotes in marathi with images, famous marathi quotes

टेकड़ी ऊंच आहे असे म्हणुन घाबरू नका,
चढायला सुरुवात करा. देव तुम्हाला साथ देणारच..