Buzdil hai wo log

Buzdil hai wo log
jo mohabbat nahi karte,

aye dost

bahut hosla chahiye
barbaad hone ke liye.