Bharosa Karo Lekin Savdhaani Ke Saath Kyunki

life status, status on life, status for life, Life status, status about life

Bharosa Karo lekin savdhaani ke saath
Kyunki Kabhi Kabhi hamare Khud Ke
Daant bhi hamari khud ki jeebh ko kaat lete hain