Best Marathi Lines On Mother

marathi status for mother, whatsapp status for mother in marathi, mother's day marathi status for whatsapp, marathi status on mom, status for daughter and mother in marathi, whatsapp birthday status for mother in marathi

जेव्हा घरात भाकरीचे चार तुकडे असतात अन् खाणारे पाच असतात तेव्हा
एक जण म्हणते मला भुख नाही ती म्हणजे ” आई”