Āyuṣya Aśā Māṇasāmbarōbara Vyatīta Karā Jyānnā

marathi status on life sad, marathi status on life attitude

आयुष्य अशा माणसांबरोबर व्यतीत करा ज्यांना
दुसरं काही नको फक्त तुमची सोबत हवा..