Ai tujhya cehaṟyavarace hasya he aseca rahu de ani

Best Mothers Day Quotes In Marathi, Best Mothers Quotes In Marathi, Mothers Day Messages In Marathi, Mothers Day Quotes In Marathi, Mother's Greeting Card In Marathi, Mother Text Messages In Marathi,

आई तुझ्या चेहऱ्यावरचे हास्य हे असेच राहू दे आणि असेच माझ्या जीवनाला अर्थ येऊ दे.