Ab Koi Mard-E-Qalandar

Ab Koi Mard-E-Qalandar Bhaij Day
Jurraton Ka Ho Jo Paikar Bhaij Day
Kufar K Hathi Rawan Hain Aaj Bhi
Phir Ababeelon Ka Lashkar Bhaij Day