Aalochana karne ka Adhikar usi vyakti Ko hai

Aalochana karne ka Adhikar usi vyakti Ko hai, , quote

Aalochana karne ka Adhikar
usi vyakti Ko hai,
Jo sahayata karne ki
bhhavna rakhta ho.