मैत्री म्हणजे ओढ मैत्री म्हणजे आठवण मैत्री

मराठी shayari, मराठी बेसट शायरी

मैत्री म्हणजे ओढ मैत्री
म्हणजे आठवण मैत्री
म्हणजे आयुब्यातील न
संपणारी साठवण..