मनाच्या छोटयाशा कोपन्यात काही जण

friendship quotes in marathi with images, heart touching marathi lines

मनाच्या छोटयाशा कोपन्यात काही जण
हक्काने राज्य करतात त्यालाच तर मैत्री बोलतात..